Kvaliteet

Krabi Grupi tooted

OÜ Krabi Grupp garanteerib, et...

...kõik tooted on kvaliteetsed ja nõuetekohased.

...betooni tugevusklassid on laboratoorselt katsetatud.
vt. sertifikaat

...garantii kõikidele toodetele kehtib 2 aastat.

Meie tooted vastavad järgmistele omadustele:

Graniitkillustikuga tooted:
  • Betooni survetugevusklass minimaalselt: C35/45 Mpa
  • Betooni keskkonnaklass minimaalselt: XF4
Paekillustikuga tooted:
  • Betooni survetugevusklass minimaalselt: C30/37 Mpa
  • Betooni keskkonnaklass minimaalselt: XF3

Selgitused

Survetugevusklassi markeeringus esimene number (C30/37) tähistab 150*300 mm silindrilise katsekeha survetugevust. Teine number (C30/37) aga 150 või 100 mm küljepikkusega kuubi survetugevust.

Betooni keskkonnaklassid kirjeldavad betooni vastupidavust erinevatele keskkonnatingimustele. Näiteks külmakindlus ja betooni vastupidavus jäitevastastele ainetele. Keskkonnaklasside erinevusi kirjeldab järgmine tabel.
Keskkonna-klassid
Keskkonna kirjeldus
XF1
Mõõdukalt veega küllastunud,
ilma jäitevastase aineta.
XF2
Mõõdukalt veega küllastunud,
jäitevastase ainega.
XF3
Tugevasti veega küllastunud,
ilma jäitevastase aineta.
XF4
Tugevasti veega küllastunud,
jäitevastase ainega või mereveega.